Hva koster et forbrukslån egentlig?

Hva koster egentlig et forbrukslån? Å svare presist på spørsmålet krever litt forklaring. Bankene oppgir flere renter, uten at det betyr de prøver å lure deg. Her får du en enkel forklaring på hva låneeksempelet betyr for deg, og hva dine lånekostnader kan bli.

Lovpålagt låneeksempel

Om du har sett reklame for de ulike bankenes forbrukslån, eller lest på bankenes egne nettsider, har du kanskje lagt merke til det såkalte låneeksempelet. I det siste har det vært mye bråk om dette, der bl.a. Forbrukertilsynet mener at mange banker bryter loven.

Eksempelet står som regel i kursiv, og gjerne rett under teksten på nettsiden, eller rett under lånekalkulatoren. Her skal skriften være stor nok til at det er mulig å lese innholdet for den som søker om lån. Det er også krav om at både kostnader og totalsum skal fremgå på en tydelig måte.

Bankene er pålagt å oppgi et slik eksempel, men som vi skal se har eksempelet begrenset informasjonsverdi.

Her er tre eksempler på bankenes respektive låneeksempel:

  • Bank A – Effektiv rente er 15,7 %, på et lån med lånebeløp på kr 125 000, som nedbetales over 2 år. Totalkostnad blir kr 19 379. Totalt betales tilbake kr 144 379.
  • Bank B – Effektiv rente er 15,29 %, på et lån med lånebeløp på 65 000 kr, som nedbetales over 5 år. Totalkostnad blir 26 739 kr. Totalt betales tilbake 91 739 kr.
  • Bank C – Effektiv rente er 16,90%, på et lån med lånebeløp på 65 000, som nedbetales over 5 år. Etableringsgebyr er 640. Totalkostnaden blir 29 333. Totalt betales tilbake 94 333 kr.

Merk deg at lånesummen kan variere fra bank til bank. Det mest vanlige er 65 000 kroner, men dette brukes ikke konsekvent, noe vi ser blant annet hos Bank A (125 000 kroner).

Kun en illustrasjon

At Bank A sin effektive rente oppgis til 15,7% i deres låneeksempel, betyr på ingen måte at dine renter blir det samme. Renten her er kun gjennomsnittet av alle renter som Bank A sine kunder får, og det på lån som er omtrent i den lånestørrelsen som eksempelet er basert på. hadde banken tatt et gjennomsnitt av kunder som låner for eksempel 250 000, eller 25 000 for den saks skyld, ville renten i låneeksempelet sett helt annerledes ut.

Laveste og høyeste rente

Gjennomsnittsrenten er også misvisende i nettopp det at det er snakk om et gjennomsnitt. Noen av kundene kan ha effektive renter på 9%, 10%, 11% og så videre, mens andre har renter godt over 15,7%.

Dette er fordi bankene regner ut rentetilbudene på individuell basis. Søker du og naboen om akkurat samme forbrukslån hos samme bank, vil dere høyst sannsynlig få tilbud om helt ulike renter.

Spekteret av nominelle renter i de samme tre bankene er følgende:

  • Bank A – nominelle renter fra 7,90% til 17,90%
  • Bank B – nominelle renter fra 7,99% til 19,99%
  • Bank C – nominelle renter fra 7,90% til 24,90%

Rentetilbud fastsettes individuelt

Den individuelle fastsettelsen av rentetilbud baseres på hver enkelt søkers kredittscore og betalingsevne. Lav score betyr at du er mindre kredittverdig enn en som har høy score. Personer med høy score får gjennomgående bedre (lavere) renter enn motsatt. Her virker også betalingsevnen inn, og bankene tar hensyn til at du skal kunne betjene lånet.

Derfor kan du hypotetisk få nominelle renter på et lån fra Bank A på alt mellom 7,9% og 17,9%. Sannsynligheten for for å finne et bra lånetilbud øker hvis du velger å sjekke prisen hos flere banker på samme sted. Søk om et forbrukslån som er billig gjennom forbrukslån.no, basert på de veiledende prisene. Får du ikke et tilbud du er fornøyd med? Ja, da trenger du heller ikke å takke ja.

Hvilken bank er dyrest

Som vi ser har Bank B en høyere maksimumsrente enn Bank B. Teknisk sett kan vi si at Bank B dermed kan bli dyrere, dersom søkerens kredittscore og betalingsevne resulterer i bankenes dyreste rente.

Likevel er det fullt mulig at en person som søker om samme lånesum i begge banker, kommer best ut hos Bank B. For at det skal skje må søkeren ha en kredittscore som ikke er helt i ytterpunktene av skalaen. Den går forøvrig normalt mellom null og hundre, der de fleste ligger på omtrent 50 til 60 poeng.

I kjappe trekk

Nesten alle banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, beregner rentetilbudene sine på samme vis som beskrevet her. Siden tilbudene alltid er individuelle, kan man ikke forutsi hvilken bank som er billigst i hvert enkelt tilfelle. Den eneste måten å finne det rimeligste lånet på, er å søke hos samtlige.

Spriket mellom rentetilbudene vil neppe være så veldig stort, men husk at selv små renteforskjeller kan bety store summer. Spesielt når lånesummen er høy, og nedbetalingstiden lang.

Du har med andre ord alt å tjene på å innhente flere tilbud på forbrukslån, før du bestemmer deg for hvilken bank du skal låne av.

Kilder:

https://nn.wikipedia.org/wiki/Forbruksl%C3%A5n

https://snl.no/forbruksl%C3%A5n