Styringsrenten kan gjøre forbrukslånet ditt dyrere

Rentene på de fleste forbrukslån er flytende. Derfor kan endringer i styringsrenten fra Norges Bank innvirke på betingelsene dine. Dette er vilkårene du bør kjenne til.

Regulering av flytende renter

I lånevilkårene som du må skrive under når du tar opp lånet, spesifiseres det når og hvordan bankene kan foreta renteendringer. Det normale er at de gir seg selv rett til å høyne rentene dersom bestemmelser i Norges Bank fører til endringer i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten, eller andre forhold som påvirker utlånerens egne kostnader for innlån.

Et viktig punkt i vilkårene er at banken må ha en saklig begrunnelse for å endre rentene i kundens disfavør.

Det betyr at en bank som har stabile og gode inntekter, neppe ville kunne økt rentene bare for å legitimere et ønske om bedre profitt. Selv mener jeg at bankene bør ha som plikt å oppgi dette ved søknader om lån uten sikkerhet i Norge. Mange vet ikke at bankene kan heve renten slik.

Kan gå begge veier

Endringer hos Norges Bank kan også komme låntakere til gode. Går styringsrenten ned, er det normalt at bankene følger etter. Noen er raske, mens andre er tregere. Noen reduserer rentene med tilsvarende prosentpoeng som styringsrenten endret seg, mens andre foretar lavere reduksjoner.

Når styringsrenten endrer seg, kan det lønne seg å sjekke hva din bank foretar seg. Er banken gnien, kan det være på tide å flytte lånet, eller refinansiere hos en konkurrent.

TV2.NO: Dette betyr renteøkningen for deg.

Gebyrene kan også endres

Det trenger ikke være rentene som endres. Bankene gir seg selv rett til å også endre eventuelle gebyrer underveis. For etableringsgebyret har dette punktet naturligvis ingen innvirkning. Dette gebyret betales kun en gang, når du tar opp lånet.

Termingebyrene, og eventuelle purregebyr, kan imidlertid få innvirkning på lånets kostnader i ettertid. Her, som med rentene, må banken ha en saklig grunn for å foreta endringene.

Bankenes varslingsplikt

Standard vilkår er at banken må varsle deg minst 6 uker før en endring foretas. Banken kan endre med kortere varsel, men da må det ligge ytterligere saklig begrunnelse for grepet. Det kan for eksempel være dersom endringer i styringsrenten er så vesentlige at det får store konsekvenser for bankens egne lånekostnader.

Har du stort forbrukslån?

Dersom ditt forbrukslån er på en betydelig sum, anbefaler vi at du sjekker betingelsene hos konkurrentene dersom din bank setter opp rentene. Selv små prosentvise forskjeller får store utslag i kroner og øre, når summen er stor og betalingstiden lang.